Bestuur

Hou Streek is een schaats- en skeelervereniging. De club heeft verschillende groepen leden, die steeds als groep onder deskundige leiding, trainen in het schaatsen of skeeleren. Voor het schaatsen wordt getraind op de (kunst-)ijsbaan De Bonte Wever te Assen en voor het skeeleren op de combibaan van ijsvereniging Ons Genoegen te Gramsbergen. Ook beheert Hou Streek de natuurijsbaan op sportpark De Boshoek te Hardenberg.’s Winters staat het schaatsen centraal en zomers het skeeleren, hoewel dan ook op de fiets wordt getraind.

Het bestuur wordt gevormd door:
Voorzitter: Tom Kerssies
Secretaris: Suzan Wolters
Penningmeester: Malou Hijink
De financiële en ledenadministratie is in handen van Jos Vijn.

Er zijn drie commissies, te weten een commissie ijsbaan, commissie schaatsen en een commissie skeeleren. De drie commissies werken aan de drie hoofddoelen van de vereniging:

Commissie skeeleren deze coördineert de skeelertrainingen en -wedstrijden en organiseert allerlei activiteiten rond dit onderdeel binnen de club;

Commissie trainingsgroep schaatsen deze organiseert en coördineert alle activiteiten met betrekking tot de schaatstrainingen en -wedstrijden, clubavond, afsluitingsavond en contacten met het gewest Drenthe;

Commissie natuurijsbaan deze beheert de natuurijsbaan op De Boshoek en het clubgebouw, tevens verrichten de leden alle vrijwilligerstaken bij de Sallandse Grenstocht.

De structuur kenmerkt zich door een klein en slagvaardig bestuur en commissies die hun taken zelfstandig uitvoeren. Van elke commissie heeft er een lid zitting in het (driehoofdig) bestuur.

Tom  Kerssies
Tom KerssiesVoorzitter
Suzan Wolters
Suzan WoltersSecretaris
Malou Hijink
Malou HijinkPenningmeester
Hilly den Besten
Hilly den BestenZeer gewaardeerde vrijwilligster
Jos VijnFinanciële en ledenadministratie